Categorii

REGULAMENT CONCURS « Tombola de vara Quadromania »

 1. Organizator:

Concursul « Tombola de Primavara Quadromania » este organizat de Quadromania SRL (denumita in continuare « Organizator ») cu sediul in Strada Insulei nr. 24, Apartament 1, 535600 Odorheiu Secuiesc, Harghita, Romania, CIF 33501385, J19/239/2014, e-mail: office@quadromania.ro.

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

2.  Locul de desfasurare a concursului:

Concursul este organizat si se desfasoara online pe pagina Quadromania http://quadrosistem.ro si pagina oficiala de Facebook a Quadromania https://www.facebook.com/JucariiQUADRO.

Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa va inscrieti pe aceasta pagina de web, completand numele / prenumele reale, precum si adresa de e-mail si numar de telefon valide.

3. Perioada de desfasurare a concursului:

Concursul « Tombola de Primavara Quadromania » se desfasoara in perioada 01.07.2017-31.08.2017 inclusiv.

Castgatorul va fi desemnat online de catre  TrageriLaSorti.ro in data de 1 septembrie 2017.

Rezultatele vor fi afisate  in data de 01.09.2017 pe pagina  https://www.facebook.com/JucariiQUADRO.   

4. Inscrierea in concurs:

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:

   ▪     Sa se inscrie in concurs prin pagina de inscriere online cu datele valide si reale;

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

 

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare,  precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

 

6. Desemnarea castigatorilor:

Castigatorul va fi desemnat online de catre Tragerilasorti.ro (TrageriLaSorţi este serviciul care garantează transparenţa extragerilor aleatorii ale câştigătorilor la concursuri şi promoţii organizate în România) in data de 01.09.2017.

 Rezultatele vor fi afisate  in data de 01.09.2017  pe pagina  de Facebook Quadromania https://www.facebook.com/JucariiQUADRO .  De asemenea, participantul castigator va primi un mesaj de instiintare pe e-mail si se va incerca contactarea lor telefonica cel putin de trei ori in urmatoarele 3 zile.

Pentru a putea intra in posesia premiilor, va fi necesar ca castigatorul sa raspunda la telefon si sa trimita copia cartii de identitate pe adresa de e-mail office@quadromania.ro . Premiile se vor trimite castigatorilor cu serviciul de curierat rapid Fan Courier (gratuit pentru castigatori).

Daca persoanele declarate castigatoare nu confirma identitatea (nu raspund telefonic / e-mail) in termen de maximum 3 zile de la data afisarii rezultatului concursului, premiile castigate de persoanele in cauza se vor redirectiona catre urmatoarele persoane de rezerva pe lista de castigatori.

 

7. Premiu:

Premiul acordat consta in :

   ▪     1 set de baza miniQuadro Junior ;

 In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Premiul va fi acordat  castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

 

8. Protectia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

   ▪     Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor cum ar fi numele, adresa de e-mail si numarul de telefon pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament;

   ▪     Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

 

9. Litigii:

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.